Privacyverklaring

1) Gebruik van cookies

TL HUB maakt gebruik van cookies1 voor technische en statistische redenen en om uw surfen gemakkelijker te maken. .

U kunt de cookies via uw webbrowser beheren, zodat u op de hoogte bent wanneer er cookies worden aangemaakt. U kunt ze op die manier weigeren of toestaan.

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647

Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

 

2) Verwerking persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van de TL Hub website

2.1. Algemeen :

U kunt de TL HUB-website gewoon bezoeken en raadplegen voor informatie, zonder dat daarbij persoonlijke gegevens moeten doorgegeven worden.

Als u ons persoonlijke gegevens bezorgt, zullen die in naleving van de geldende normen en voorschriften worden verwerkt.

Ons doel is u te helpen om het meeste uit uw carrière halen in de transport en logistieksector.

Wij bieden u een gratis dienstverlening van 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Vanzelfsprekend hebben wij van u soms informatie, waaronder persoonlijke gegevens, nodig die ons kunnen helpen bij het doorsturen van werkaanbiedingen die met uw profiel overeenkomen of bij het opmaken van uw profiel zodat het voor recruteerders gepast zichtbaar wordt.

TL HUB stelt alles in het werk om uw privéleven volledig te eerbiedigen; dat uw gegevens vertrouwelijk blijven en enkel worden gebruikt voor datgene wat op de TL HUB-website staat beschreven en met hetzelfde doel: de optimalisatie van uw carrière.

TL HUB verbindt er zich toe uw persoonlijke gegevens te respecteren en te beschermen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij wet van 11 december 1998. TL HUB kan echter niet dezelfde normen garanderen wat het gebruik van uw gegevens door haar klanten betreft.

 

2.2. Over welke gegevens gaat het en waarom werden ze verzameld?

Elke bezoeker van de TL HUB-website kan de pagina's van de site doorbladeren en de jobaanbiedingen raadplegen, zonder zich daarbij te moeten registreren.

Als de bezoeker TL HUB wilt gebruiken om zijn of haar carrière te lanceren, heeft TL HUB een aantal gegevens nodig om dat te kunnen doen.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • Identificatiegegevens (naam , adres, telefoon,.... )
  • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, ... )
  • Onderwijs en opleiding
  • Beroep en tewerkstelling

Die gegevens worden opgevraagd om uw TL HUB-account (A) te beheren en u informatie toe te sturen (B).

 

A. Mijn account

a. Mijn Account TL HUB "Job Board"

Als u uw account aanmaakt, gebeurt dat met twee doelstellingen:

  1. U kunt vrij de TL HUB-website raadplegen met toegang tot het nieuws, het forum en het netwerk;

  2. Uw account is uw virtuele cv. Uw account bevat bepaalde persoonlijke gegevens die u zelf in uw instellingen heeft aangegeven. Ze bevat ook elementen (specialisaties) die u in ons segmenteringsmodel hebt aangevinkt met betrekking tot beroepen in de transport- en logistieksector.

Deze informatie zal door TL HUB worden verwerkt om u van de volgende diensten te laten genieten:

  • Job- en emailwaarschuwingen: u ontvangt via email regelmatig beschikbare aanbiedingen die met uw profiel overeenkomen. U kunt zich op elk ogenblik voor deze dienst uitschrijven;

  • Gegevensbestand recruteerder: onze klanten (adverteerders en recruteerders) - die specifieke profielen zoeken en contractueel toegang tot onze database hebben – kunnen uw cv (met uw persoonlijke gegevens) vinden door criteria (segmenten) te selecteren die met uw profiel overeenkomen.

 

b. Mijn account "Gemeenschap"

TL HUB is ook een sociaal netwerk dat met de transport- en logistieksector is verbonden. Uw algemene gegevens zijn zichtbaar voor gebruikers die een zoekopdracht op uw naam doen. U kunt meer informatie geven door het verzoek om een verbinding te aanvaarden, of door een ander lid uit te nodigen dat uw verzoek heeft aanvaard.

c. Mogelijkheid om account aan te maken die onzichtbaar blijft voor de recruteerder

Om van toegang tot het nieuws, de forums en de TL HUB-gemeenschap te kunnen genieten, zonder dat u daarbij bent opgenomen in het gegevensbestand dat zichtbaar is voor recruteerders die klant zijn van TL HUB, kunt u uw instellingen te allen tijde wijzigen (instelling/mijn TL HUB).

 

B. B. Uw emailadres

Naast Job Alerts kan TL HUB uw mailadres ook gebruiken om uw informatie over nieuwigheden, updates of product- of dienstwijzigingen door te sturen, waaronder de raadpleging en het gebruik van de TL HUB-website.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor mogelijk onbepaalde duur. Dat gezegd zijnde kunt u uw account te allen tijde deactiveren om niet meer in onze database te staan.

Technologie evolueert en TL HUB kan ertoe genoopt worden om persoonlijke gegevens op te vragen en te verwerken die niet in deze verklaring zijn opgenomen. Mocht dat het geval zijn, brengt TL HUB u op de hoogte en kunt zich tegen deze wijziging verzetten.

Afhankelijk van de producten en diensten die TL HUB aanbiedt, kan de gebruiker ertoe gebracht worden een contract met TL HUB af te sluiten dat met name de wijze regelt waarop TL HUB persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt. In dat geval zal het meest gunstige instrument voor TL HUB van toepassing zijn.

Om statistieken op te stellen kan TL HUB anonieme gegevens gebruiken over het gebruik van de website, zoals bezochte URL's, de hoeveelheid tijd besteed aan pagina's , enz.

Van zodra u gesolliciteerd heeft voor een vacature gepubliceerd door TL Hub en u liet uw CV achter,  geeft u de toestemming om de gegevens van uw CV te gebruiken zodat wij en de werkgevers u geschikte jobs kunnen aanbieden die beantwoorden aan uw vaardigheden.

 

2.3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens, hoe ze te raadplegen en te corrigeren?

TL HUB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Te dien einde en in overeenstemming met de geldende voorschriften, heeft TL HUB de gegevensverwerking aangegeven bij Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), waar TL HUB is geregistreerd onder nummer VT005049868.

Als u vragen hebt over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, of als u ze wilt raadplegen of corrigeren, neem dan contact met ons op via onderstaand adres:

 

TL HUB BVBA

Bd de la Woluwe 46

1200 Brussel

support@tl-hub.be

ECB - BTW BE 0542.854.362

RPM Bruxelles

 

2.4. Welke maatregelen zijn genomen om uw privacy te beschermen?

Opdat de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens is gewaarborgd, installeerde TL HUB verscheidene mechanismen om uw persoonlijke gegevens te beschermen (encryptie, wachtwoorden, ...) evenals informatica-tools (management protocol van veiligheidsincidenten, strijd tegen kwaadwillige inbreuken, software toegangsbeveiliging, …).

 

3) Aanvullende informatie

U kunt bijkomende informatie over uw rechten op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer vinden op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be).

 

1 Dit zijn kleine deeltjes informatie die een bepaalde website plaatst op de computer van de bezoeker van de website met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de website teruggestuurd wordt. Hiermee kan op een eenvoudige manier informatie over de internetgebruikers bijgehouden worden (http://www.privacycommission.be/nl/lexicon#letter_c).