Onderhoudstechnicus roltrappen en liften bij STIB-MIVB

Als onderhoudstechnicus roltrappen en liften verzeker je de controle van het werk dat uitgevoerd wordt door de ploegen in onderaanneming zodanig dat de veiligheid en de beschikbaarheid van onze elektromechanische installaties gewaarborgd is. Het betreft hier 580 roltrappen en 110 liften.

 

Concreet bestaan je taken uit:

 • Je controleert de naleving van het bestek (kwaliteit, termijnen, ...) en je voert een controle uit van de (mechanische, elektrische, elektronische, hydraulische) onderdelen.
 • Je controleert de onderhoudswerken of de werven, rekening houdend met de planningen van de ploegen in onderaanneming.
 • Je neemt deel aan de opstelling van de verslagen (vernieuwing van de toestellen, plaatsbeschrijvingen, defecten, personenongeval/-incident), samen met de onderaannemers en Brussel Mobiliteit, waarbij je de belangen van de MIVB verdedigt.
 • De vastgestelde problemen (veronachtzaming van de voorschriften, niet/slecht uitgevoerd werk…) oplossen.
 • Buitendienststellingen uitvoeren en rechtvaardigen (de nodige technische elementen leveren)
 • Je zorgt voor de plaatsing van de geschikte signalisatie ter plaatse om de klanten op de hoogte te stellen van eventuele storingen (pannes, werken, afbakening, bewegwijzering van de omleiding, ...).
 • Je bent aanwezig bij de controles door erkende organismen: je toont de verschillende onderdelen van de toestellen (kuilen, motoren, ...), je vestigt de aandacht op verschillende problemen (bv. uitgerekte leuningband, slijtage, ...) en je voert de vaststellingen in in CAMM.

 

Gevraagd profiel

 • Je hebt een opleiding elektromechanica gevolgd.
 • Je hebt een goede algemene kennis van mechanica, hydraulica, elektriciteit en elektromechanica.
 • Je kunt elektrische schema's en bouwplans (mechanica) lezen en interpreteren.
 • Je hebt een basiskennis van de computertools Word en Excel (codering van de gegevens), van CAMM.
 • Je hebt een goede kennis van de verschillende types roltrappen (3 types, meerdere generaties) en hun onderdelen en van de liften (kabelliften, hydraulische, elektronische liften, ...).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Jouw zin voor logica en voor organisatie én jouw assertiviteit zorgen ervoor dat je opgewassen bent tegen elke situatie, waarbij kwaliteitsvol werk op de voorgrond staat.
 • De veiligheid en de naleving van de procedures zijn voor je uiterst belangrijk.
 • Je bent Nederlandstalig en/of Franstalig en je hebt een goede kennis van de tweede landstaal.